A. HASTAYA AİT BİLGİLER
Hastanın Adı ve Soyadının Baş Harfleri: Yaş: Doğum Yeri    :
Doğum Tarihi : / /
Cinsiyet: Boy    : cm
Ağirlik : kg
B. ADVERS ETKİ(LER)
Advers Etkiyi Tanımlayınız Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sonuç Ciddiyet Kritlerleri
/ / / /     gün    
   Hasta öldü ise ölüm nedeni:
   
 Otopsi Yapıldı mı?
  Evet     Hayır
/ / / /
/ / / /
/ / / /
Laboratuvar Bulguları Tarihleri ile birlikte:
İlgili Tibbi Öykü / Eş Zamanlı Hastalıklar:
C. KULLANILAN TIBBİ ÜRÜN(LER)
Şüphe edilen ilacın Adı Veriliş Yolu Günlük Doz İlaca Başlama Tarihi İlacın Kesildiği Tarih Endikasyonu İlaç kesilince veya doz azaltılınca advers etki azaldı mı? İlaç yeniden verildi mi? İlaç yeniden verilince advers etki tekrarladı mı?
/ / / / Evet
Hayır
Bilinmiyor
Evet
Hayır
Bilinmiyor
Evet
Hayır
Bilinmiyor
/ / / / Evet
Hayır
Bilinmiyor
Evet
Hayır
Bilinmiyor
Evet
Hayır
Bilinmiyor
/ / / / Evet
Hayır
Bilinmiyor
Evet
Hayır
Bilinmiyor
Evet
Hayır
Bilinmiyor
Eş Zamanlı Kullanılan İlaç(lar)
Diğer Gözlemler ve Yorum
Advers Etkinin Tedavisi
D. BİLDİRİM YAPAN KİŞİYE AİT BİLGİLER
Adı, Soyadı:    
Meslek: Rapor Tipi: İlk      Takip
Tel No: Medikal Kayıt No:
Faks: E-Posta:
Adres: